Egyesület alapszabálya        Dokumentumok
Az Egyesület:

A Magyar Hallássérült Zsidók Egyesülete 1992. április 28-án alakult meg Budapesten a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület segítségével, azzal a szándékkal, hogy elősegítse a zsidó vallású hallássérültek tájékozódását a zsidó vallási szokásokban, kultúrában.
A megalakuláskor 20 alapító tagja volt, főleg azok az idős társaink, akik a két háború között is működő hasonló szervezet tagjai voltak.
Akkoriban külön siketnéma intézetben tanították a zsidó hallássérült gyerekeket, ahol megismertették őket a vallás parancsaival, szokásaival. A Holocaust idején sok zsidó hallássérült pusztult el, majd a háború után a megmaradtak közül többen kivándoroltak Izraelbe, illetve az Egyesült Államokba. Az itthonmaradottak közül sokan vegyesházasságot kötöttek, sokan nem is gyakorolták vallásukat, így a fiatal nemzedék a saját vallásának ismerete nélkül nőtt fel. Fő célkitűzésünk a megalakuláskor az volt, hogy legalább a következő nemzedék nőjön fel úgy, hogy ezt a hiányt pótolhassuk.
Emellett számos programot állítunk össze a tagoknak, ahol találkozhatnak egymással és közösen tölthetik el az idejüket - kirándulás, múzeum látogatás stb. A zsidó ünnepek alkalmával rendezett összejöveteleinket neves személyiségek is meglátogatták, de jöttek külföldről is sorstársak - például az angliai Zsidó Siket Szövetségtől.
Feladatunknak tekintjük a fentieken kívül, hogy emlékeinket feltárjuk és gondozzuk. Ilyen esemény volt 1994-ben, amikor a volt Országos Izraelita Siketnéma Intézet falánál emléktáblát helyeztünk el a holocaust 50. évfordulóján.
Megpróbáljuk a rehabilitációs eszközök (hallókészülékek, teletext, fax vásárlás) árának támogatásával segíteni a tagok anyagi helyzetét. Igény esetén gyerekek oktatását is vállaljuk.
Székhelyünk a Budapest, VI. Révay u. 16. sz. alatti Bálint Zsidó Közösségi Házban van. Havonta kétszer találkozunk. Részletes programjainkat félévenként állítjuk össze.

        Események       Az egyesületről       Történelem       Elérhetőségek       Naptár       Linkek       Sajtómegjelenések
1% személyi adó
támogatás az
egyesület részére:
(KÖZHASZNÚ szervezet)

MHZSE számlaszám:
11713005-20418083